Wsparcie AHD, CVI, TVI
Urządzenia OSD obsługują systemy AHD, CVI, TVI
Własna grafika
Dodaj własną grafikę na obrazie HD
Własne parametry
Na obrazach HD możesz wyświetlać własne parametry.
Współpraca z
Arduino lub Nucleo

Przykładowe zastosowania

Poniżej prezentujemy przykładowe zastosowania urządzeń OSD do wyświetlania własnych grafik, napisów i parametrów na obrazach z kamer.

Wszelkie dane z czujników lub innych urządzeń, przesyłane w typowych standardach (RS-232, RS-485, Wiegand, MODBUS itp.) mogą być wyświetlane jednocześnie z obrazem kamery o wysokiej rozdzielczości. Poniższe przykłady przedstawiają możliwości, jakie niesie zastosowanie generatora OSD-50.

Nasze produkty

Urządzenie służy do nałożenia znaków alfanumerycznych, grafiki rastrowej oraz grafiki wektorowej na obraz z kamery.  OSD-50 produkowane jest jako płytka PCB i dedykowane dla urządzeń, gdzie wymagana jest jednoczesna obserwacja obrazu, jak i odczyt danych wysyłanych z umieszczonych w urządzeniu czujników. Przy założeniu współpracy OSD-50 z takimi rozwiązaniami jak Arduino lub Nucleo, proponujemy dodatkowo użycie  konwertera PORT-22.

Od strony sygnału wideo OSD-50HD działa jako urządzenie przelotowe, posiadające wejście i wyjście sygnału. Protokół sterowania urządzeniem znajduje się w dokumentacji technicznej.

Urządzenie służy do nałożenia znaków alfanumerycznych, grafiki rastrowej oraz grafiki wektorowej na obraz z kamery. Urządzenie SG-55HD to nic innego jak OSD-50HD wyposażone w obudowę złącza, stabilizator oraz przyciski serwisowe.

Dodatkowo SG-55HD może działać w trybie terminala znakowego i wyświetlać
wszystkie ciągi znakowe odbierane z kontrolowanego urządzenia. Przykładem może być wyświetlanie wagi, temperatury, lub innych wielkości z dowolnego czujnika wyposażonego w RS-232 / RS-485.

PORT-22 umożliwia w prosty sposób implementację własnych rozwiązań w oparciu o urządzenie OSD-50HD.

Urządzenie pozwala na połączenie ARDUINO lub NUCLEO oraz dopasowanie istniejących protokółów zrealizowanych na bazie RS-485 lub RS-232.

Urządzenie służy do nałożenia znaków alfanumerycznych na obraz z kamery.

Urządzenie FG-50HD w połączeniu ze snifferem SNIF-42 umożliwia
przechwytywanie danych wysyłanych z różnych urządzeń poprzez port RS-232
i umieszczanie ich w obrazie pochodzącym z kamer CCTV. Przykładami
takich urządzeń mogą być np.: drukarki i kasy fiskalne, wagi,
siłomierze, liczarki banknotów, rejestratory czasu pracy i inne,
posiadające port RS-232 / RS-485.

Urządzenie obsługuje analogowe kamery CCTV w następujących standardach:
PAL, AHD, HD-CVI, HD-TVI, zarówno w rozdzielczości 720p jak i 1080p.

Urządzenie SNIF-42 umożliwia podsłuchiwanie danych wysyłanych z
urządzenia nadrzędnego (np. komputer PC) do urządzeń podrzędnych (np.
drukarka fiskalna). SNIF-42 jest konwerterem przelotowym pozwalającym
na odczyt danych przesyłanych po linii TXD przewodu RS-232, bez
ingerencji w transmitowane dane. Funkcja ta ma zastosowanie w
sytuacjach, gdy należy zapewnić, że wymiana danych pomiędzy urządzeniami
nie zostanie zakłócona.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux